PODRŠKA RODITELJIMA u ZAGREBU

Roditelji i bližnji oboljelih od anoreksije, bulimije i nespecifičnog poremećaja hranjenja ( uključivo kompulzivno prejedanje) mogu sudjelovati u slijedećim grupnim programima na 3 mjesta u gradu Zagrebu:

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan ( Jankomir 11) - voditelji: dr.Hrvoje Handl, psihijatar. Grupa se održava 1 x tjedno, četvrtkom 18.15 - 19.15; prvi puta je moguć dolazak bez uputnice, kasnije sudjelovanje uz uputnicu D1. Infomacije i kontakti na 013430 058 i na hrana@pbsvi.hr  Roditelji se mogu uključiti kad god žele - grupa je otvorenog tipa; namijenjena za roditelje maloljetne i punoljetne djece. Primjenjuje se grupna terapija psihodinamskog usmjerenja.

Centar za poremećaje jedenja kod djece i adolescenata, KBC Sestre milosrdnice ( Vinogradska 29) - voditeljice mag.psih.Maja Batista. Grupa se održava 1x mjesečno, utorkom 18-19.30 ( Klinika za pedijatriju, Biblioteka, 5.kat); sudjelovanje roditelja OBAVEZNO UZ PRETHODNU NAJAVU na 01 3787 189 , te uz uputnicu D1 za psihologa za psihoterapiju/ savjetovanje. Grupa je otvorenog tipa - roditelji se mogu uključiti kada žele; namijenjena je roditeljima maloljetne djece koja su se liječila ili se liječe na Klinici za pedijatriju. Prva radionica je 17.10.2017. Grupa je psiho-edukativna grupa podrške uz primjenu principa bihevioralno-kognitivne terapije.

Centar za poremećaje hranjenja BEA (Ribnjak 38) - voditeljica prof.ped i psihoterapeut Tončica Šiškov. Grupa se održava 1 x tjedno, srijedom od 19.30 do 21 h. Grupa je poluotvorenog tipa - početak ciklusa od 10 susreta bio je 6.10, no moguć je i naknadni ulazak uz prethodni dogovor s voditeljicom grupe toncica.siskov@gmail.com  Grupa je namijenjena roditeljima maloljetne i punoljetne djece oboljele od poremećaja hranjenja, a primjenjuje psihoedukativne elemente i način rada grupe porške. Sudjelovanje u grupi je uz plaćanje - više pročitajte na http://www.centarbea.hr/node/104 

Nadamo se da ćete pronaći grupu koja će vam pružiti potrebnu podršku i dodatne informacije.

Za poduku o pristupu New Maudsley namijenjenom roditeljima, bližnjima i stručnjacima, prijavite se na besplatna predavanja u Centru BEA - više na  http://www.centarbea.hr/roditelji-i-strucnjaci