Ortoreksija - opsesija zdravom prehranom ili crno-bijeli svijet

Što je ortoreksija? Pretjerujemo li kad je riječ o zdravoj prehrani? Postoji li uopće zdrava i nezdrava hrana? Što se skriva iza pokušaja da kroz rigidne režime hranjenja postanemo savršeno zdravi? Kako osobe osjetljive psihološke strukture razumiju podjelu namirnica na tzv.zabranjene i dozvoljene? Kako bismo se pobliže upoznali s ovom temom i saznali stručne, znanstvene i iskustvene činjenice, pozivamo Vas na stručni skup pod nazivom „Ortoreksija - opsesija zdravom prehranom ili crno-bijeli svijet“ u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, i Centra za poremećaje hranjenja BEA, koji će se održati u petak, 26. veljače 2016. godine s početkom u 9:30 sati u Velikoj dvorani NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska c. 16, Zagreb. Predavačice i predavači ( prema redoslijedu govorenja): dr.Hrvoje Handl,psihijatar; doc.dr.sc.Darija Vranešić Bender;  Maja Žanko, mag.nutr, dr.Tatjana Lesar, pedijatar gastroenterolog;  Nenad Bratković, mag.nutr., univ. mag. pharm;  Sanja Jelušić, dipl.ing.preh.teh.-nutricionist:

 Uz mail prijavu POSTAVITE  PITANJA PREDAVAČIMA - ONI ĆE ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANJA UKLJUČITI U SVOJA PREDAVANJA  ILI NA NJIH ODGOVORITI U VREMENU PREDVIĐENOM ZA DISKUSIJU.  Sudjelovanje je besplatno, uz prijavu na mail info@centarbea.hr    Raspored predavanja ovdjePoziv Stručni skup Ortoreksija.pdf