Stručni kutak

  • Pogledajte webinar održan 25.5.2018.na temu "Understanding eating disorders: Feeling fat and other stories"  koji je mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović održala za europsku mrežu studenata nutricionizma. Prezentacija je održana na engleskom jeziku u trajanju od 60 minuta i predstavljeni su osnovni pojmovi ključni za razumijevanje složenog fenomena poremećaja hranjenja. Zbog tehničkih poteškoća došlo je do prekida audio veze u 34 minuti prezentacije- no veza je ponovno uspostavljena i prezentacija je održana u cijelosti.    https://www.youtube.com/watch?v=xVFjCHO9G8M . 

​                                                              

  •   Centar BEA sudjelovao je u europskom projektu "Brighter side of  exercize" Fintess učilišta iz Zagreba usmjernom na proučavanje tjeelsno usmjerene aktivnosti u oporavku od anoreksije. Finalno događanje projekta bio je kongres u Puli 22 - 27.rujan 2017. koji je okupio brojne europske stručnjake za liječenje poremećaja hranjenja, fitness eksperte zainteresirane za dodatnu edukaciju za rad s oboljelima od poremećaja hranjenja i osobe koje imaju iskustvo poremećaja hranjenja. Zanimljiv program omogućio je razmjenu iskustava stručnjaka i institucija uključenih u tretman anoreksije i bulimije iz Slovenije, Estonije, Latvije, Finske, Njemačke, Grčke, Italije, Portugala, UK, Irske, Hrvatske...               

                                                   

  • U znanstvenom članku Psychological Topics 19 (2010) R.Dalle Grave predstavio je rad Rezidencijalnog centra za poremećaje hranjenja u talijanskoj bolnici Villa Garda u Venetu po programu kognitivno-bihevioralne terapije za teške poremećaje hranjenja. CBT je znanstveno priznat terapijski pristup u liječenju bulimije, a pokazuje vrijedne rezultate u liječenju anoreksije i EDNOS-a. Za više o primjeni CBT-a na poremećaje hranjenja potražite radove prof. Ch.Fairburna i hrvatske stručnjakinje prof.Pokrajac-Bulian (FFRI). Dalle_Grave_R_Inpatient_Cognitive_Behavior_Therapy.pdf Želite li saznati više o KBT-E pristupu, pričitajte knjigu "Kako pobijediti poremećaje hranjenja", izdavač Veble 2015.

​                                                

  • Stručni radovi mladih psihologinja - članica Centra BEA - Antonele Meštrović i Lejle Talić zanimljiv su doprinos razumijevanju poremećaja hranjenja. Rad Lejle Talić pokazuje da djevojke imaju veći broj simptoma hranjenja, niže samosviđanje i samokompetencije te manje pozitivan pojam o sebi nego mladići, te potvrđuje pretpostavku da je odnos s roditeljima značajno povezan sa izraženošću simpoma poremećaja hranjenja. U tekstu Antonele Meštrović sažimaju se dosadašnji dosezi feminističke perspektive u proučavanju poremećaja hranjenja te se nudi novo čitanje sadašnjeg društvenog konteksta izgradnje ženskog identiteta i odnosa prema vlastitom tijelu, hranjenju i idealu mršavosti.  

Poremećaji hranjenja- feministička perspektiva _ Antonela Meštrović.pdf

Povezanost odnosa s roditeljima, samopoimanja i simptoma pormećaja hranjenja kod adolescenata_Lejla Talić.pdf

                                                              

  • PRIMJER DOBRE PRAKSE - Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice Zagreb : Na Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice pokrenuo se ciklus stručnih predavanja i suportivne grupe „Poremećaji hranjenja - razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge“ za medicinsko osoblje gastroenterološkog tima Klinike. Stručna predavanja objedinjuju najnovija znanstveno utemeljena saznanja u području nastanka i održavanja poremećaja hranjenja, komunikacijskih vještina, razvijanja empatije u odnosu liječnik-pacijent s poremećajem hranjenja i slično.

Suportivna grupa podrazumijeva „rad na sebi“ odnosno rad na razumijevanju vlastitih odnosa emocija, misli i ponašanja u odnosu na druge (članove medicinskog tima, oboljele od poremećaja hranjenja, roditelje naših pacijenata). „Rad na sebi“ u sklopu ovog grupnog procesa počiva na osnovnim postulatima kognitivno - bihevioralne terapije. Stručna predavanja i suportivna grupa namijenjeni su medicinskim sestrama, gastroenterolozima, specijalizantima i specijalistima pedijatrima, nutricionistima i drugom medicinskom osoblju koje skrbi o oboljelima od poremećaja u hranjenju, a voditelj stručnih predavanja i grupe je Maja Crnković (pedijatrijski psiholog u superviziji za kognitivno-bihevioralnog terapeuta, doktorand Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temu poremećaja hranjenja).

Stručna predavanja i suportivna grupa su u procesu dobivanja bodova za stalno medicinsko usavršavanje medicinskih sestara i liječnika. Vjerujemo da će se edukacija i tretman pokazati korisnim za unapređenje kvalitete rada medicinskog osoblja, a samim time još više poboljšati medicinska skrb prema krajnjim korisnicima odnosno našim pacijentima. Edukacija i „rad na sebi u grupi“ će se evaluirati, te ukoliko se potvrde pozitivni rezultati, ovakva vrsta edukacije i „rada na sebi“ se u budućnosti može generalizirati i na druge institucije i ustanove u nas i u regiji koje se bave liječenjem poremećaja hranjenja.

                   

 

  • najava događanja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KBC I MF ZAGREB organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije POREMEĆAJI HRANJENJA: OD RAZUMIJEVANJA DO LIJEČENJA. Voditelj tečaja:doc. dr. sc. Darko Marčinko. Tečaj će se održati 11. i 12. listopada 2013. u Edukacijskom centru Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, dvorana Botteri, Zagreb, Kišpatićeva 12.Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, psiholozima, liječnicima interne medicine, pedijatrije, obiteljske medicine kao i liječnicima drugih specijalnosti, rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i ostalim zainteresiranim za poremećaje prehrane . LETAK - program i pristupnica za tecaj Poremećaji hranjenja od razumijevanja do liječenja.doc
  •  

         

Finn Skarderud, norveški psihijatar, stručnjak za poremećaje hranjenja, objavio je seriju od 3 znanstvena članka pod naslovom Eating One's Words / Jesti svoje riječi : „Konkretizirane metafore“ i refleksivna funkcija u anoreksiji nervozi, (European Eating Disorders Review, 2007) .

U I.dijelu,  studiji polustrukturiranih intervjua 10 pacijentica , prof.Sarderud je pokazao kako se u anoreksiji odvija simbolizacija značenja kroz samo tijelo, a tjelesne metafore predstavljaju emocionalne, društvene ili moralne fenomene, što je povezano sa smanjenim refleksivnim kapacitetom oboljelih. Eating-ones-words-I.pdf

U II.dijelu  predstavio je različite teorijske modele za proučavanje smanjene refleksivne funkcije  oboljelih od anoreksije, s naglaskom na psihodinamski model upotrebe tijela u stvaranju metafora. Eating-ones-words-II.pdf

III.znanstveni članak  u seriji posvećen je mentalizaciji kao psihoterapijskom modelu rada s oboljelima od anoreksije, te predstavlja  skicu za budući priručnik za liječenje i trening psihoterapeuta. Eating-ones-words-III.pdf

Istraživanje o dugoročnim učincima rezidencijalnog tretmana poremećaja hranjenja, autora prof.T.D.Brewertona i  C.Costin predstavljeno je na američkom kongresu Akademije za poremećaje hranjenja, 2008. Deset  godina nakon izlaska iz klinike Monte Nido, Kalifornija, 61% ispitanica pokazalo je potpuni oporavak od bulimije (potpuni prestanak prejedanja, čišćenja i drugih kompenzacijskih ponašanja). 70% ispitanica koje su u prošlosti patile od anoreksije deset godina nakon rezidencijalnog tretmana  imalo je zdravu tjelesnu težinu (BMI >18), a 42% ispitanica je uz to obnovilo i menstrualni ciklus.     

Long-term Outcome of Residential Treatment for Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.FINAL_.pdf

 

U znanstvenom časopisu Pediatrics objavljena je studija o utjecaju simptoma poremećaja hranjenja u adolescentica na kasniji razvoj poremećaja hranjenja, ali i na pojavu drugih štetnih ponašanja i poremećaja. Osobe koje imaju neke od simptoma poremećaja hranjenja u većem su riziku od  zloupotrebe droga i alkohola, te su sklonije depresiji ili razvoju pretilosti. Ono što posebno zabrinjava autore je velika diskrepancija između dijagnostičkih kriterija za poremećaje hranjenja po DSM-IV i značajnog utjecaja simptoma koji potpadaju pod EDNOS (nespecifični poremećaj hranjenja).  „Potcjenjivanje (raširenosti simptoma) je to uočljivije ukoliko uključimo oboljele od EDNOS-a, što povećava prevalenciju poremećaja hranjenja na 13% ili čak 21 % među adolescenticama i mladim ženama“. Field i kolege smatraju da bi liječnici opće prakse trebali biti upoznati sa opasnošću simptoma EDNOS-a kako bi omogućili odgovarajući tretman mladim djevojkama na samom početku nastanka poremećaja.

Field A, et al "Prospective association of common eating disorders and adverse outcomes" Pediatr 2012; DOI: 10.1542/peds.2011-3663. http://www.medpagetoday.com/PrimaryCare/EatingDisorders/33765?utm_source=Inside+iaedp+July+26%2C+2012&utm_campaign=iaedp+Newsletter&utm_medium=email