Utjecaj vizualnih medija na razvoj poremećaja hranjenja

Razvojem medija i sve rapidnijim porastom dostupnosti informacija, u fokus stručnjaka dolazi utjecaj medija i to ponajviše takozvanih „vizualnih medija“ na  poremećaje prehrane. Međutim, iako postoje razni faktori koji utječu na poremećaje prehrane poput bioloških, psiholoških i socijalnih, smatra se da je socijalni faktor taj koji je ključan (Kraljević, 2017.). Gledajući u kontekstu socijalnih faktora,  postavlja se pitanje zašto je baš fokus na vizualnim medijima, a odgovor je jednostavan, ljudi su vizualna bića i većinu svijeta i stvari oko sebe doživljavaju osjetom vida. Prema istraživanjima, broj poremećaja prehrane je rastao sukladno s porastom članaka na internetu ili Tv prilozima o dijetama. Iako  mediji sami po sebi ne potiču razvoj poremećaja prehrane, oni pridonose nizu čimbenika rizika koji utječu na razvoj, primjerice poticanje ljudi na razne dijete i slično (Kraljević, 2017.).

Utjecaj televizije na poremećaj prehrane

Televizija kao mediji ima ponajviše utjecaj na adolescente iz više razloga. Za početak su oni ti koji najviše svog slobodnog vremena provode pred televizijom, gledajući raznorazne stvari. Drugi razlog i to znatno bitniji je taj da se oni nalaze u prijelaznom razdoblju, periodu razvijanja identiteta i izgradnji sebe kao osoba, a socijalni utjecaj tu igra znatnu ulogu (Ambrosi-Randić, 2004.).

Primjerice ovdje je zanimljivo spomenuti istraživanje Fidži, koje je javnosti objavljeno 2002.godine. U tom istraživanju se nastojao otkriti utjecaj televizije na stavove djevojaka u vezi hranjenja. Fidži kao otočje nije imalo televiziju prije 1995.godine te su kao kultura smatrali gubitak težine kao nešto negativno. Kao dio eksperimenta im je uvedeno gledanje serije Spasilačka služba, i nakon samo tri godine gledanja došlo je do šokantnih rezultata. 11,3% djevojaka je počelo povraćati kako bi smršavili, njih 69% je prijavilo da je na dijeti, a razlog svemu tome je da dobiju bolji društveni status (3).

Prema istraživanjima iz 1996. godine, došlo je do zaključka kako  gledanje određenih kategorija televizijskih programa utječe na razvoj poremećaja prehrane. Primjerice gledanje španjolskih sapunica, serija ili filmova je povezano s čimbenikom nezadovoljstva tijela, dok gledanje glazbenih spotova kod mladih budi težnju za mršavljenjem(1).

 

Utjecaj Interneta na poremećaje prehrane

Internet kao vizualni mediji je danas dobio na velikom značaju kao komunikacijsko sredstvo, koje omogućuje svim uzrastima da putem web stranica izraze svoje mišljenje te pronađu stvari koje ih interesiraju (Ambrosi –Randić i sur., 2008.). Pa tako primjerice postoji web Pro-anorexia stranica koja teži promicanju i podržavanju anoreksije, kao nečeg što je dobro i određeni životni stil, a ne kao poremećaj hranjena. Također su autori davali savjete djevojkama kako biti što mršavije te kako održati što nižu težinu.

S obzirom na zabrinjavajuće podatke, autorica Neala Ambrosi-Randić je sa suradnicima odlučila provesti istraživanje, gdje je analizirala objave internetskih članaka na  31 blogu. Svaki objavljen sadržaj je podupirao poremećaje prehrane (primjer objave- slika 1.). Daljnjom analizom je utvrđeno da su na tim stranicama većinski sudionici djevojke adolescentice, a glavne teme su prejedanje, dijeta, zlouporaba lijekova i slično. Glavni fokus objava je traženje i davanje savjeta kako stati mršav, a kao najzastupljenije emocije su one negativne, poput tuge mržnje, ljutnje etc. Jako uznemirujuća činjenica je da dvije trećine stranica objavljuju masovno slike i pjesme koje potiču na što veće smanjene tjelesne težine.

LUCIJA MATKOVIĆ, volonterka Centra BEA

 

LITERATURA:

  1. Ambrosi – Randić, N., Pokrajac – Bulian, A., Ogresta, J., Lacovich, M: Poremećaji hranjenja i internet: analiza sadržaja hrvatskih web stranica, Psihologijske teme, Vol. 17 No. 1 prosinac 2008., str. 37 – 55, str. 37,
  2. Ambrosi – Randić, N: nav.dj., Naklada Slap, Jastrebarsko, 2004., str. 68 – 69
  3. https://hr.reoveme.com/medijski-utjecaj-na-poremecaje-prehrane/
  4. Kraljević, M. (2017). Utjecaj fotografije u vizualnoj komunikaciji na poremećaje u prehrani (Doctoral dissertation, University North. University centre Varaždin. Department of Communicology and Public Relations.).