Stručni kutak

  • U sklopu projekta "Prevencija auto-agresivnog ponašanja kod djece i mladih" koji je podržao Gradski ured za socijalnu zaštitu objavljujemo zanimljiv tekst o načinima razumijevanja i preveniranja suicida koji je pripremio prof.dr.sc.Darko Marčinko, pročelnik Specijalističkog zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja na KBC Zagreb. Razumjevanje i prevencija suicida, prof.dr_.sc_.Darko Marčinko.pdf

                                                            

  • Pročitajte tekst o pristupu liječenja Kognitivno-bihevioralna terapija prilagođena za poremećaje hranjenja KBT-E nutricionistice specijalizirane za rad s poremećajima hranjenja Katarine Šanko   KBT-E osnove.pdf.

Ovaj pristup je specifičan jer ga u određenoj mjeri mogu provoditi i psihoterapeuti, nutricionisti i liječnici koji nisu dodatno educirani za rad s oboljelima od poremećaja hranjenja ukoliko se oslone na knjigu "Kako pobijediti poremećaje hranjenja?" autora dr.Riccardo Dalle Grave (izdavač Veble). Strategijske smjernice Velike Britanije NICE (2017) preporučuju oblik vođene samopomoći prema KBT-E principima kao prvi korak za oboljele osobe koje nemaju mogućnost stručnog vodstva od strane specijaliziranih terapeuta, a koje su u funkcionalnom stadiju poremećaja hranjenja ( gdje nema neposredne životne ugroze) i za osobe koje boluju od purgativne i nepurgativne bulimije, kompulzivnog prejedanja te od nespecifičnog poremećaja hranjenja (OSFED ili EDNOS).

Mag.nutr.Katarina Šanko voditeljica je nutricionističke grupe podrške u Centru BEA- Rijeka  centarbea.rijeka@gmail.com i certificirana terapeutkinja za provođenje pristupa KBT-E.

                                                               

  • Pogledajte webinar održan 25.5.2018.na temu "Understanding eating disorders: Feeling fat and other stories"  koji je mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović održala za europsku mrežu studenata nutricionizma. Prezentacija je održana na engleskom jeziku u trajanju od 60 minuta i predstavljeni su osnovni pojmovi ključni za razumijevanje složenog fenomena poremećaja hranjenja. Zbog tehničkih poteškoća došlo je do prekida audio veze u 34 minuti prezentacije- no veza je ponovno uspostavljena i prezentacija je održana u cijelosti.    https://www.youtube.com/watch?v=xVFjCHO9G8M . 

​                                                              

  •   Centar BEA sudjelovao je u europskom projektu "Brighter side of  exercize" Fintess učilišta iz Zagreba usmjernom na proučavanje tjeelsno usmjerene aktivnosti u oporavku od anoreksije. Finalno događanje projekta bio je kongres u Puli 22 - 27.rujan 2017. koji je okupio brojne europske stručnjake za liječenje poremećaja hranjenja, fitness eksperte zainteresirane za dodatnu edukaciju za rad s oboljelima od poremećaja hranjenja i osobe koje imaju iskustvo poremećaja hranjenja. Zanimljiv program omogućio je razmjenu iskustava stručnjaka i institucija uključenih u tretman anoreksije i bulimije iz Slovenije, Estonije, Latvije, Finske, Njemačke, Grčke, Italije, Portugala, UK, Irske, Hrvatske...               

                                                   

  • U znanstvenom članku Psychological Topics 19 (2010) R.Dalle Grave predstavio je rad Rezidencijalnog centra za poremećaje hranjenja u talijanskoj bolnici Villa Garda u Venetu po programu kognitivno-bihevioralne terapije za teške poremećaje hranjenja. CBT je znanstveno priznat terapijski pristup u liječenju bulimije, a pokazuje vrijedne rezultate u liječenju anoreksije i EDNOS-a. Za više o primjeni CBT-a na poremećaje hranjenja potražite radove prof. Ch.Fairburna i hrvatske stručnjakinje prof.Pokrajac-Bulian (FFRI). Dalle_Grave_R_Inpatient_Cognitive_Behavior_Therapy.pdf Želite li saznati više o KBT-E pristupu, pričitajte knjigu "Kako pobijediti poremećaje hranjenja", izdavač Veble 2015.

​                                                

  • Stručni radovi mladih psihologinja - članica Centra BEA - Antonele Meštrović i Lejle Talić zanimljiv su doprinos razumijevanju poremećaja hranjenja. Rad Lejle Talić pokazuje da djevojke imaju veći broj simptoma hranjenja, niže samosviđanje i samokompetencije te manje pozitivan pojam o sebi nego mladići, te potvrđuje pretpostavku da je odnos s roditeljima značajno povezan sa izraženošću simpoma poremećaja hranjenja. U tekstu Antonele Meštrović sažimaju se dosadašnji dosezi feminističke perspektive u proučavanju poremećaja hranjenja te se nudi novo čitanje sadašnjeg društvenog konteksta izgradnje ženskog identiteta i odnosa prema vlastitom tijelu, hranjenju i idealu mršavosti.  

Poremećaji hranjenja- feministička perspektiva _ Antonela Meštrović.pdf

Povezanost odnosa s roditeljima, samopoimanja i simptoma pormećaja hranjenja kod adolescenata_Lejla Talić.pdf

                                                              

  • PRIMJER DOBRE PRAKSE - Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice Zagreb : Na Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice pokrenuo se ciklus stručnih predavanja i suportivne grupe „Poremećaji hranjenja - razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge“ za medicinsko osoblje gastroenterološkog tima Klinike. Stručna predavanja objedinjuju najnovija znanstveno utemeljena saznanja u području nastanka i održavanja poremećaja hranjenja, komunikacijskih vještina, razvijanja empatije u odnosu liječnik-pacijent s poremećajem hranjenja i slično.

Suportivna grupa podrazumijeva „rad na sebi“ odnosno rad na razumijevanju vlastitih odnosa emocija, misli i ponašanja u odnosu na druge (članove medicinskog tima, oboljele od poremećaja hranjenja, roditelje naših pacijenata). „Rad na sebi“ u sklopu ovog grupnog procesa počiva na osnovnim postulatima kognitivno - bihevioralne terapije. Stručna predavanja i suportivna grupa namijenjeni su medicinskim sestrama, gastroenterolozima, specijalizantima i specijalistima pedijatrima, nutricionistima i drugom medicinskom osoblju koje skrbi o oboljelima od poremećaja u hranjenju, a voditelj stručnih predavanja i grupe je Maja Crnković (pedijatrijski psiholog u superviziji za kognitivno-bihevioralnog terapeuta, doktorand Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temu poremećaja hranjenja).

Stručna predavanja i suportivna grupa su u procesu dobivanja bodova za stalno medicinsko usavršavanje medicinskih sestara i liječnika. Vjerujemo da će se edukacija i tretman pokazati korisnim za unapređenje kvalitete rada medicinskog osoblja, a samim time još više poboljšati medicinska skrb prema krajnjim korisnicima odnosno našim pacijentima. Edukacija i „rad na sebi u grupi“ će se evaluirati, te ukoliko se potvrde pozitivni rezultati, ovakva vrsta edukacije i „rada na sebi“ se u budućnosti može generalizirati i na druge institucije i ustanove u nas i u regiji koje se bave liječenjem poremećaja hranjenja.

                   

 

  • najava događanja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KBC I MF ZAGREB organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije POREMEĆAJI HRANJENJA: OD RAZUMIJEVANJA DO LIJEČENJA. Voditelj tečaja:doc. dr. sc. Darko Marčinko. Tečaj će se održati 11. i 12. listopada 2013. u Edukacijskom centru Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, dvorana Botteri, Zagreb, Kišpatićeva 12.Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, psiholozima, liječnicima interne medicine, pedijatrije, obiteljske medicine kao i liječnicima drugih specijalnosti, rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i ostalim zainteresiranim za poremećaje prehrane . LETAK - program i pristupnica za tecaj Poremećaji hranjenja od razumijevanja do liječenja.doc
  •  

         

Finn Skarderud, norveški psihijatar, stručnjak za poremećaje hranjenja, objavio je seriju od 3 znanstvena članka pod naslovom Eating One's Words / Jesti svoje riječi : „Konkretizirane metafore“ i refleksivna funkcija u anoreksiji nervozi, (European Eating Disorders Review, 2007) .

U I.dijelu,  studiji polustrukturiranih intervjua 10 pacijentica , prof.Sarderud je pokazao kako se u anoreksiji odvija simbolizacija značenja kroz samo tijelo, a tjelesne metafore predstavljaju emocionalne, društvene ili moralne fenomene, što je povezano sa smanjenim refleksivnim kapacitetom oboljelih. Eating-ones-words-I.pdf

U II.dijelu  predstavio je različite teorijske modele za proučavanje smanjene refleksivne funkcije  oboljelih od anoreksije, s naglaskom na psihodinamski model upotrebe tijela u stvaranju metafora. Eating-ones-words-II.pdf

III.znanstveni članak  u seriji posvećen je mentalizaciji kao psihoterapijskom modelu rada s oboljelima od anoreksije, te predstavlja  skicu za budući priručnik za liječenje i trening psihoterapeuta. Eating-ones-words-III.pdf

Istraživanje o dugoročnim učincima rezidencijalnog tretmana poremećaja hranjenja, autora prof.T.D.Brewertona i  C.Costin predstavljeno je na američkom kongresu Akademije za poremećaje hranjenja, 2008. Deset  godina nakon izlaska iz klinike Monte Nido, Kalifornija, 61% ispitanica pokazalo je potpuni oporavak od bulimije (potpuni prestanak prejedanja, čišćenja i drugih kompenzacijskih ponašanja). 70% ispitanica koje su u prošlosti patile od anoreksije deset godina nakon rezidencijalnog tretmana  imalo je zdravu tjelesnu težinu (BMI >18), a 42% ispitanica je uz to obnovilo i menstrualni ciklus.     

Long-term Outcome of Residential Treatment for Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.FINAL_.pdf

 

U znanstvenom časopisu Pediatrics objavljena je studija o utjecaju simptoma poremećaja hranjenja u adolescentica na kasniji razvoj poremećaja hranjenja, ali i na pojavu drugih štetnih ponašanja i poremećaja. Osobe koje imaju neke od simptoma poremećaja hranjenja u većem su riziku od  zloupotrebe droga i alkohola, te su sklonije depresiji ili razvoju pretilosti. Ono što posebno zabrinjava autore je velika diskrepancija između dijagnostičkih kriterija za poremećaje hranjenja po DSM-IV i značajnog utjecaja simptoma koji potpadaju pod EDNOS (nespecifični poremećaj hranjenja).  „Potcjenjivanje (raširenosti simptoma) je to uočljivije ukoliko uključimo oboljele od EDNOS-a, što povećava prevalenciju poremećaja hranjenja na 13% ili čak 21 % među adolescenticama i mladim ženama“. Field i kolege smatraju da bi liječnici opće prakse trebali biti upoznati sa opasnošću simptoma EDNOS-a kako bi omogućili odgovarajući tretman mladim djevojkama na samom početku nastanka poremećaja.

Field A, et al "Prospective association of common eating disorders and adverse outcomes" Pediatr 2012; DOI: 10.1542/peds.2011-3663. http://www.medpagetoday.com/PrimaryCare/EatingDisorders/33765?utm_source=Inside+iaedp+July+26%2C+2012&utm_campaign=iaedp+Newsletter&utm_medium=email